Update over het water (17 mei)

Zoals aangegeven in eerdere berichtgeving zouden wij dit jaar aanvullende testen doen bij ons zwemwater. Dit omdat de afgelopen jaren het aantal cellen blauwalg te hoog is geweest. Inmiddels is de eerste test geweest, wat uitpakt in een positief resultaat voor onze triathlon.

Nog een keer kort uitgelegd: we zijn in samenwerking met het waterschap en de Universiteit van Wageningen gaan onderzoeken of de blauwalg in het water ook toxisch is. Dus of het schadelijke stoffen uitstoot. Dit hoeft namelijk niet per sé het geval te zijn.

Uit de eerste meetresultaten is een positief advies gekomen, wat betekent dat wij gewoon mogen zwemmen. Maandag 25 mei volgt er nog een tweede test.

De NTB is hierover geïnformeerd. Zij zijn aldoor goed betrokken geweest bij het proces. Zij zullen – gezien het positieve advies – dan ook gewoon jury afvaardigen op zondag 2 juni.

Alle partijen zien met vertrouwen de tweede test tegemoet. Wij als organisatie zijn vol vertrouwen dat er gezwommen gaat worden. We zien uit naar weer een mooi evenement, we zijn blij dat het water goed is en dat we dit hoofdstuk voor nu af kunnen sluiten.