Update over onze wedstrijd

Zoals bekend is de afgelopen twee jaar onze wedstrijd last-minute op z’n kop gezet doordat het label ‘Nederlands Kampioenschap’ werd ingetrokken. Omdat wij herhaling hiervan graag willen voorkomen, zijn we samen met de NTB de afgelopen maanden aan de slag gegaan om te kijken hoe we dit konden doen.

In een eerste gespreksronde zijn er meerdere opties op tafel gekomen om te onderzoeken. Slechts één daarvan bleek uiteindelijk voor beide partijen zinvol om verder te onderzoeken: het meten van de toxiteit van de blauwalg in de Nieuwkoopse Plassen. Kort samengevat: onderzoeken of de (permanent) aanwezige cellen blauwalg in het water ook daadwerkelijk schadelijke stoffen uitstoot. Zoals bekend is de blauwalg in het water niet zichtbaar, maar wel in cellen aanwezig. Mede doordat de Nieuwkoopse Plassen uit veenwater bestaat, is het aantal cellen blauwalg het hele jaar door boven de door de World Triathlon en NTB gestelde norm van 100.000 cellen per ml.

Inmiddels is gebleken – met dank aan het Hoogheemraadschap en een groep experts op het gebied van blauwalg – dat er testen zijn om de toxiteit van blauwalg te meten. Die testen zijn pas sinds dit jaar beschikbaar. Dit betekent dat wij die testen ook in zullen gaan zetten. Gedurende een periode van meerdere maanden zal het water worden getest door het Hoogheemraadschap. Zij – of een andere partij – gaan onderzoek doen naar de toxiteit van het blauwalg. Uiteindelijk zullen zij op basis van de testresultaten een advies uitbrengen over het zwemmen op onze zwemlocatie.

Dit betekent concreet dat als zij een positief advies geven, wij daar zullen zwemmen. Als er een negatief advies wordt gegeven, zullen wij – net als elke andere organisatie in die situatie – op 2 juni overstappen op een Duathlon.

De NTB heeft in de gesprekken aangegeven dat het meten van toxiteit in blauwalg nog niet in de reglementen staat van zowel de World Triathlon als de NTB. De bond geeft aan niet af te kunnen wijken van het reglement, waardoor de Triathlon van Nieuwkoop komend jaar geen NK zal zijn. Wel heeft de NTB aangegeven het onderzoek te steunen en zal het op hun beurt kijken hoe dit in samenwerking met World Triathlon mogelijk in het reglement kan worden verwerkt. Dit biedt voor zowel de NTB als de Triathlon van Nieuwkoop perspectief richting de toekomst.

Wij zien het traject met het testen van de toxiteit in ons water met vertrouwen tegemoet. Dit omdat wij in het verleden geen klachten hebben ontvangen van atleten over ons water en ook inwoners uit Nieuwkoop er zonder problemen jaarlijks in zwemmen.

De inschrijving opent – zoals aangekondigd – 1 februari. Dit zal verlopen via NTB inschrijvingen op de website: https://mijn.triathlonbond.nl/